480 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Folkedrakter og bunader. BIBLIOGRAFI Bibliografi över böcker om folkdräkts historia i Norge.1985
Särart & likformighet Rapport om nordiskt dräktseminarium i Orbaden, Sverige 2009.2011
Minnesskrift Artiklar om Lappträsk bygden.1935
Nordisk draktseminar 2015 En pärm med papper, dokument och broschyrer om nordisk dräktseminarium i Fagernes, Norge år 2015.2015
Nordisk draktseminat Reykjavik 8-10 august 2006 Rapport om nordiskt dräktseminarium som hölls i Reykjavik 8-10 augusti 2006. De olika artiklarna är på svenska, danska och norska.8.8.2006
Nordisk seminar om bibeholdelse af folke- og nationaldragter, afholdt 19. - 20. juni 1980 i Reykjavik Rapport om nordiska dräktseminarium på Island i juni 1980.1981
Nordisk samarbeide om materialer till bunader Rapport om nordiskt samarbetsmöte om material till dräkter i Oslo 1978.1979
Nordisk draktseminar 2015 Rapport om nordiskt dräktseminarium i Fagernes, Norge 10.-14.08.2015.2015-2016
Nordisk dragtseminar 2018 Rapport om nordiskt dräktseminarium i Danmark 2018.2018-2019
Rapport frå Nordisk hovudbunadseminar på Valdres Folkhøgskule 7. - 11. aug. 1989 Rapport om nordiskt dräktseminarium som hölls i Valdres folkhögskola 7-11 augusti 1989. De olika artiklarna är på svenska, danska och norska.1990
Rapport fra: Nordisk dragtseminar "Dragtstoffer i Norden" - Engelsholm Højskole 22. - 26. juli 1991 Rapport om nordiskt dräktseminarium som hölls i Engelsholm slott i Danmark 22-26 juli 1991. Artiklarna skrivna på danska, norska och svenska.22.7.1991
Rapport från Nordiskt dräktseminarium. Manskläder i Modedräkt och folklig tradition Rapport om nordiskt dräktseminarium som hölls i Sätersgläntan, Sverige 26 - 30 juli 1993 med temat "Manskläder i Modedräkt och folklig tradition". De olika artiklarna är på svenska, danska och norska.26.7.1993
Rapport fra: Nordisk Draktseminar om Fot- og håndbekledning - Valdres Folkehøgskule 7. - 11. august 2000 Rapport om nordiskt dräktseminarium som hölls i Valdres folkhögskola 7-11 augusti 2000. De olika artiklarna är på svenska, danska och norska.7.8.2000
Rapport fra: Nordisk draktseminar 4.- 8. august 2003 Rapport om nordiskt dräktseminarium som hölls i Skælskør, Danmark 4-8 augusti 2003. De olika artiklarna är på svenska, danska och norska.4.8.2003
Hur man vårdar museets textilier. Kurs i Ekenäs 11.10.1986 Rapport om textilvårdskursen i Ekenäs museum november 1986.11.10.1986
Svensk hemslöjd 1988 Föreningen för Svensk Hemslöjds årsberättelse och en kort artikel om engelska modetyger och svenska folkdräktsrandningar1989
Den jyske historiker Tidskriften Den jyske historiker nummer.33 med artiklar om historia och kulturforskning i Danmark.1985
Ethnologia Scandinavica Tidskrift om etnologi i Norden.1976
Hemslöjd nr 2. 2018. Stickspår Tidskrift för hemslöjds intresserade.2018
Historiallinen aikakauskirja 3/2017 Tidskriften Historiallinen aikakauskirja 3/2017.2017
Nordisk Museologi. 2017.1 Seriell publikation med artiklar om nordisk museologi. Artiklarna är på norska och engelska.2017
Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys Vuosikirja 53 - 1984 Årsbok med artiklar om folkdräkter, mode och museiverksamheten i Sydvästra Tavastland.1984
Aboa 1982 Åbo landskapsmuseums årsbok 1982 med artiklar om sjöfarten. Artiklarna på finska och svenska.1984
I rågens rike : folkkulturella yttringar förr och nu. 1992 Årsbok bestående av artiklar om Vörås historia och kultur och ett dikter från år 1992.1992
Kulturen 1970 Årsbok med artiklar om bl.a. textilkonst, textilhistoria och historia om södra Sverige.1970
Brage årsskrift XII-XIV Föreningen Brages bygdedräktmöte 1922.1923
Nya i rågens rike : folkkulturella yttringar förr och nu. 2016 Årsbok bestående av artiklar om Vörås historia och kultur och ett dikter från år 2016.2016
Österbotten 1966 Årsbok Årsbok utgiven av Svensk-Österbottniska samfundet.1966
Folkdräkten i kalejdoskop Årsbok om nordiska dräktseminariet i Vörå, Finland 6-10.8.2012. 2013
Årbok. Drammens museum 75 år Ett jubileums utgåva i årsbok om Drammens museum som firade 75 år.1984
Skånes renässans Kultruen 2000 Kulturen 2000 en årsbok till medlemmarna av historiska föreningen för södra Sverige.2000
Dalarnes Ungdomsmöten 1903-1909. Deras tid och deras betydelse Litet häfte med historia om Dalarnes ungdomsmöten 1903-1909.1929
By og bygd. 15 1961 Årsbok med en artikel om vinterskor i Namdal, Norge.1961
Kalender utgiven av Svenska Folkskolans Vänner 1909 Liten bok med artiklar med varierande teman.1909
I rågens rike : folkkulturella yttringar förr och nu. 1984 Årsbok bestående av artiklar om Vörås historia och kultur och ett dikter från år 1984.1984
I rågens rike : folkkulturella yttringar förr och nu. 1985 Årsbok bestående av artiklar om Vörås historia och kultur och ett dikter från år 1985.1985
I rågens rike : folkkulturella yttringar förr och nu. 1991 Årsbok bestående av artiklar om Vörås historia och kultur och ett dikter från år 1991.1991
Nya i rågens rike : folkkulturella yttringar förr och nu. 2013 Årsbok bestående av artiklar om Vörås historia och kultur och ett dikter från år 2013.2013
Nya i rågens rike : folkkulturella yttringar förr och nu. 2015 Årsbok bestående av artiklar om Vörås historia och kultur och ett dikter från år 2015.2015
Romerike mens nasjonen våkner 1750-1850 Artiklar om norsk historia 1750-1850.2009
Glomdalsmuseet. Nytt om gammalt. Årsbok 1981 Årsbok utgiven av Glomdalsmuseet 1981 med artiklar om historia och kulturforskning.1981
Uppland. Upplands fornminnesförenings årsbok Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening 1964.1965
Åländsk odling 23:e årgången Årsbok från 1962 av Ålands folkminnesförbund1962
Åländsk odling 26:e årgången Årsbok från 1965 av Ålands folkminnesförbund.1965
Åländsk odling 37:e årgången Årsbok från 1976 av Ålands folkminnesförbund.1977
Vägvisare genom Österbottens historiska museum Handbok om Österbottens historiska museum.1932
Kulturen runt Historia om kulturhistoriska museet Kulturen i Lund.1977
Finlands Nationalmuseum. Vägledning i förhistoriska, historiska och etnografiska avdelningen Handbok om förhistoriska, historiska och etnografiska avdelningarna i Finlands Nationalmuseum.1928
Fra kaupang og bygd 2009 Bilder och text om föremål och dess historia i Hedmarksmuseet.2009
Fra kaupang og bygd 2010 Bilder och text om föremål och dess historia i Hedmarksmuseet.2010
Modedräkter från 1600-1900 Nordiska Museets modedräkts samling.1952
Bevaring af gamle tekstiler Hantering, konservering, katalogisering och skötsel av textilier i museum. Boken är på danska.1978
Österbottens Museums textilsamling. Katalog 1 Textilsamlingen/-katalogen på Österbottens Museum från 1895 - 1945. Boken är på svenska och finska.1991
Österbottens Museums textilsamling. Katalog 2 Textilsamlingen/-katalogen på Österbottens Museum från 1945 - 1963. Boken är på svenska och finska.1993
Kansallismuseon kansatieteellinen käsikirjoitusarkisto Handbok om Finlands Nationalmuseums manuskriptarkiv.1959
Ruusunkukkia ja villasukkia Utställning av handarbete i Helsingfors stadsmuseum 6.9.1985-31.8.1986.1985
Ohjeita museoesineiden luetteloimista varten Instruktioner till hur man katalogiserar museiföremål.1979
Rød tråd: drakt og tekstil Kunstindustrimuseet i Oslos årsbok 1972-1975 med fokus på dräkter och textilier. Boken är på norska.1975
Monta kuvaa menneisyydestä. Etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta Doktorsavhandling om museiverksamheten och museer i Finland.2011
Sidenväveri och museum Broschyr om K.A. Almgrens sidenväveri och museum. Broschyren är på svenska och engelska.
Collecting costume: The Care and Display of Clothes and Accessories Handbok för skötsel och uppvisning av kläder och föremål i museum.1983
Textilskatter från Polen Polska textilier och kläder på utställning i Statens historiska museum i Stockholm 1967.1967
Turun kaupungin historiallinen museo vuosijulkaisu 1980 Åbo stads historiska museets årsskrift 1980. Boken är på finska och svenska.1982
Gustaviansk stil i Nordiska museet Katalog över ett urval av museiföremål i gustaviansk stil i Nordiska museet.1926
Modemedvetna museer Folkdräkter, kläder och modehistoria i museum.2010
Billeder fra Amagermuseet Bilder och text om föremål på Amagermuseet i Danmark.1976
Åbo stads historiska museum årsskrift 20-21 Åbo stads historiska museets årsskrift 1956-1957 med artiklar om arkeologiska utgrävningar i Åbo på 1950-talet.1958
Der ungarische Bauernmantel Utställning av ungerska mantlar i etnografiska museet i Budapest.
Raumanpitsin kauppateitä Broschyr om en utställning på Raumo museum.17.7.1992-4.10.
Våre bunader - folkedrakttradisjon på vandring Broschyr med bilder av en utställning om dockor i norska folkdräkter.2009
Østjyske folkedragter 1780-1860 Folkdräkter från i Östjylland på utställning sommaren 1991 på Vejle Museum i Vejle, Danmark.15.6.1991-1.9.
Fädernas kyrka - och vår Vörå församlings historia.2014
Kyrkans föremål. Beskrivande lexikon Lexikon över svenska kyrkans föremål.2015
Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600- 1900 Artiklar om hur handel, industrialisering och konsumtion påverkade Norden från 1600- till 1900-talet.2007
Allgemeine Modenzeitung 1845 Bok med tidningsurklipp om modet i Tyskland 1845.1845
Allgemeine Modenzeitung 1855 Bok med tidningsurklipp om modet i Tyskland 1855.1855
"Yppighets nytta". Liten encyklopedi över människor, idéer och dyrbarheter i svensk rokoko. Rokokons historia och påverkan i Sverige1980
Folkedragter i Danmark Studie om folkdräkter i Danmark.1952
Fra Silkesko til Bondens Bo Folkdräkts- handarbetshistoria i allmogen i Danmark.1988
Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige Folkdräkter och bygdedräkter från Sverige.1975
Norden i dans. Folk - Fag - Forskning Samlingsverk om folkmusik och folkdans i Norden.2007
Śląskie stroje ludowe Folkdräkter och smycken från Schlesien, Polen.1988
Lietuvių liaudies moterų drabužiai XVIII a. pab. - XX a. pr. Litauiska kvinnliga folkdräkter 1700-1900-tal.1974
Rahvarõivad Rootsis Folkdräkter i Sverige.2002
Folk og klede - skikk og bruk Folkdräkts historia i Norge och etnologen Aagot Noss verksamhet i Norske Folkemuseum.1994
Ståten & nyttan Historia om den folkliga klädedräkten i södra Småland 1750-18502014
Strój i tkanina Ludowa Mazowsza Pɬockiego Folkdräkter från Masovien, Polen.1972
Bunad og stakk i øvre Hallingdal Broschyr om folkdräkter i övre Hallingdal, Norge.1982
Norske bunader : bakgrunn-rekonstuksjon-bruk Norska folkdräkter, deras historia och skötsel2000
Svenska allmogedräkter Svensk allmogedräkts historia.1921
Dräkter i våra bygder Förteckning över folkdräkter i Sverige.1993
Bohusdräkter. Tolkningar under ett sekel Historia om Bohuslänsdräkten.2010
Bygdedräkter, bruk och brukare Studie om bygdedräkter, dess historia och användning i Sverige. Detta är Ulla Centergrans doktorsavhandling.1996
Folkdräkter förr och nu Historia om svenska folkdräkter och hur man kan sy dem1986
The collector's book of dolls' clothes: Costumes in Miniature 1700-1929 Dockklädernas historia 1700-1929 från Frankrike, Tyskland och engelsktalande länder.1976
Blekingedräkten Historia om Blekingedräkten.1987
Dress Code: Latvian Häfte om folkdräkter från Lettland.2014
Scandinavian Folklore I Folkdräkter i Norden.2011
Scandinavian Folklore II Folkdräkter i Norden och Sápmi.2012
Talande ting. Berättelser om materialitet Artiklar om historia om materialiteten, kläder och mode i Norden.2014