Om föreningen

Vår grundare Otto Andersson ville skapa en förening där ”utövande verksamhet och forskning skall gå hand i hand”. År 1906 grundade han så Föreningen Brage i Helsingfors. Föreningens namn, Brage, togs från den fornnordiska mytologin, och lyran förknippad med skaldekonstens gud blev föreningens emblem.

Mer än hundra år efter grundandet är Brage fortsättningsvis en dynamisk förening som lever upp till sina ursprungliga målsättningar: att förena det akademiska och det praktiska samt att aktivt stimulera utövandet av finlandssvensk folkkultur. Detta gör vi bl.a. genom lek och danskurser och fortbildningskurser för lärare och andra målgrupper.

Vad är Brage

Föreningens syfte är att bevara och skapa samt genom utövande verksamhet gära den finlandssvenska folkliga kulturen i vid bemärkelse känd såväl i hemlandet som utomlands.

Föreningen grundades år 1906 av Otto Andersson, som ville skapa en förening där utövande verksamhet och forskning skulle gå hand i hand.
 

Verksamheten kan indelas i tre huvudgrupper:
- utövande
- kurser, seminarier och uppsökande verksamhet
- forskning och information

 

Inom Föreningen Brage verkar
Brages folkdanslag
Brages spelmanslag
Kammarkören Idun
Dräktsektionen/Brages dräktbyrå
Sektionen för folklivsforskning

 

 

Otto Andersson