Kontakt

Brages kansli
tfn (09) 636 513
e-post: kansli(at)brage.fi


Kansliet  är stängt 28.6-31.7.2022. Trevlig sommar!

Vi svarar sporadiskt på e-post under sommaren.
 

Brages Dräktbyrå - Bragen pukutoimisto
050-555 8258
draktbyra@brage.fi

 

Dräktbyrån är stängd 8.6-14.8.2022. Trevlig sommar!

Vi svarar sporadiskt på e-post under sommaren.

Postadress
Kaserngatan 28, 00130 Helsingfors
 

Bli medlem i Föreningen Brage!