A-samling

A-samlingen består främst av textilier från 1750-talet till 1850-talet. Föremålen har samlats in från hela svenskfinland under tidigt 1900-tal. A-samlingens föremål har fungerat som förlagor i skapandet av den finlandssvenska folkdräkten på 1900-talet.
I Brages A-samling ingår cirka 400 föremål med härstamning från 1700-och 1800-talet. Föremålen är ett resultatet av ett organiserat samlande i finlandssvenska trakter under tidigt 1900-tal. Samlandets mål var att anskaffa allmogekläder som skulle tjäna som förlaga till dagens folkdräkter. Föremålsbeskrivningen är i huvudsak originaltext av insamlaren Yngvar Heikel (1889–1956).
Aktörer
arkivbildare: Heikel Yngvar
ägare: Föreningen Brage
Ämnesord
kulturhistoria, museer, folkkultur, folkdräkter, samlade verk, samlingar, dräkthistoria
Typ
Samling
Media id/signum
A