Brages stråkorkester

 

 

Orkestern verkar projektvis.

Om du är intresserad att vara med tag kontakt med

Peter Ekström tlf. 0500304054