Styrelsens sammansättning

Annika Nyström (ordförande)
Ann-Christin Sved (viceordförande)

Peter Ekström
Eija Mendelin
Rut Nordlund-Spiby
Annette Westerholm
Tove Ørsted


Kontakt:
ordforande(at)brage.fi

Läs föreningens verksamhetsberättelse för 2018

Läs föreningens verksamhetsberättelse för 2017

Läs föreningens verksamhetsberättelse 2016
Läs föreningens verksamhetsberättelse 2015

Läs föreningens verksamhetsberättelse för 2014

Läs föreningens verksamhetsberättelse för 2012
Läs föreningens verksamhetsberättelse för 2011
Läs föreningens verksamhetsberättelse för 2010
Läs föreningens verksamhetsberättelse för 2009
Läs föreningens verksamhetsberättelse för 2008
 

Mål:

Föreningens syfte är att bevara och skapa samt genom utövande verksamhet göra den finlandssvenska folkliga kulturen i vid bemärkelse känd såväl i hemlandet som utomlands.

Föreningen grundades år 1906 av Otto Andersson, som ville skapa en förening där utövande verksamhet och forskning skulle gå hand i hand.

Verksamheten kan indelas i tre huvudgrupper:
a) utövande
b) kurser, seminarier och uppsökande verksamhet
c) forskning och information

Inom Föreningen Brage verkar:
  • Brages folkdanslag
  • Brages stråkorkester
  • Kammarkören Idun
  • Dräktsektionen/Brages dräktbyrå
  • Sektionen för folklivsforskning

Alla sektioner har egna arbetsutskott.

 

Registerbeskrivning för medlemsregister