Vår grundare Otto Andersson ville skapa en förening där ”utövande verksamhet och forskning skall gå hand i hand”. År 1906 grundade han så Föreningen Brage i Helsingfors. Föreningens namn, Brage, togs från den fornnordiska mytologin, och lyran förknippad med skaldekonstens gud blev föreningens emblem.Mer än hundra år efter grundandet är Brage fortsättningsvis en dynamisk förening som lever upp till sina ursprungliga målsättningar: att förena det akademiska och det praktiska samt att aktivt stimulera utövandet av finlandssvensk folkkultur. Detta gör vi bl.a. genom lek och danskurser och fortbildningskurser för lärare och andra målgrupper.