Sektionen för folklivsforskning

Brages sektion för folklivsforskning utforskar och sprider kunskap om finlandssvensk kultur. Sektionen representerar med andra ord den vetenskapliga sidan av föreningen Brage.

Verksamheten består bland annat av att arrangera seminarier och exkursioner. Sektionens viktigaste fortgående uppgift är att ge ut den kulturvetenskapliga tidskriften Laboratorium för folk och kultur.

Brages sektion för folklivsforskning startade i december 1921.
Initiativtagare var den tidens folklivsforskare i Helsingfors med Otto Andersson, föreningens grundare, i spetsen. Bland namnen i den första matrikeln finns Gunnar Landtman, Oskar Hackman, K. Rob. V. Wikman, Yngvar Heikel m.fl.

Folklivssektionen höll månadsmöten kring olika teman på folklivets område. I Brages årsskrift och i Budkavlen publicerade sektionen forskning om folkkultur. Sektionen upplöstes efter några år eftersom flera av medlemmarna småningom flyttade till andra orter.

1988 återupplivades sektionen och den har sedan dess fungerat som ett nätverk för etnologer och folklorister i Svenskfinland.